WE care
WE architecten werkt aan duurzame ontwerpen

Wij zien het als onze taak om tot een ontwerp te komen dat bijdraagt aan een duurzame samenleving. Duurzaamheid is daarbij meer dan een lage EPC of het toevoegen van zonnepanelen. Duurzame gebouwen doen geen afbreuk aan onze planeet, maar zijn daarmee in evenwicht.

Duurzaamheid is een breed begrip en krijgt volgens ons pas betekenis als je inhoud geeft aan een onderdeel daarvan: energie, materialen, gebruik. Een duurzame benadering van materiaalgebruik bijvoorbeeld komt terug in ons streven naar circulair bouwen: gebouwen zijn daarin een opslag voor materialen die daarna weer volledig te hergebruiken zijn.

Het beperken van de warmtevraag en onderzoek naar mogelijkheden voor duurzame energieopwekking biedt handvatten om de energievraag van een gebouw in evenwicht te brengen tot een energieneutraal ontwerp. Maar wij kijken verder, zoals in het onderzoek naar reststromen; het gebruik van warmte uit de Rotterdamse havens in de Warmtehub Rotterdam.

Bovenal ontwerpen wij vanuit het gebruik en vinden daarom dat een gezond binnenklimaat, waarin bewoners gewoon zelf een raam open kunnen zetten, voorop staat. Een goede duurzame ingreep kan juist gebruikskwaliteit bieden, zoals bijvoorbeeld bij een overstek dat dient als zonwering maar ook een verrijking van je woning vormt.

Passende duurzame ingrepen komen voort uit het karakter van een gebouw. Bij ieder ontwerp wordt daarom specifiek gekeken wat mogelijk is binnen de randvoorwaarden van het project.