WE do
Het karakter van onze projecten wordt versterkt door de passie voor een toegesneden uitwerking

Voor ons is een ontwerp meer dan een goed werkende plattegrond en een mooie gevel. WE architecten werkt met professionaliteit en creativiteit aan ontwerpen met een sterke identiteit.

Het idee en karakter sterk tastbaar maken, vraagt om een gedegen uitwerking: passende materialisering, afgestemd licht, kleur, detaillering, etc. Wij geloven in het testen en inzichtelijk maken van onze ontwerpen vóór realisatie met prototyping in maquette, 3d-modelling en bemonstering. Samen met onze opdrachtgevers en gebruikers kunnen we hiermee vooraf een goede indruk krijgen van de werking van het ontwerp en de materiaalkeuze.

Wij hechten veel waarde aan een goede en intensieve samenwerking, een heldere communicatie staat daarbij voorop. Met plezier en creativiteit werken we naar een helder ontwerp dat door iedereen wordt begrepen en omarmd, van opdrachtgever tot gebruikers en aannemer.

Onze professionele benadering komt terug in de ondersteuning om tot een gedegen uitwerking en een sterk georganiseerd ontwerpproces te komen. Daarbij hebben wij de benodigde kennis en inventiviteit om de bouwkosten te helpen beheersen en punctualiteit om de beoogde planning te realiseren.

De bouwkundige uitwerking (tot en met Uitvoeringsgereed ontwerp) doen wij met CAD en BIM (Revit). Dit geeft een optimale integratie met de overige adviseurs en kostencalculator.