• Disclaimer
  • WE architecten
  • Gedempt Hamerkanaal 87 | 1021 KP Amsterdam
  • +31 (0)20 - 30 800 19

SITE disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de site van WE architecten die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
- de eigenaar: de eigenaar van de website;
- gebruik(en): alle denkbare handelingen;
- u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
- de content: alle in de website aanwezige inhoud;

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

MAIL disclaimer

Dit e-mailbericht en enige bijlage is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk. Openbaarmaking aan derden, in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na toestemming van WE architecten. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u dit bericht en enige bijlage daarbij aan de afzender terug te sturen en alle kopieën ervan te wissen en te vernietigen.

WE architecten is niet aansprakelijk voor virussen in dit e-mailbericht en/of enige bijlage. WE architecten kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van dit bericht.

 

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.