-
 • JUKO PARKBLOKKEN
 • Woningbouw, Nieuwegein
 • PDF
 • JUKO PARKBLOKKEN
 • JUKO PARKBLOKKEN
  Op het voormalige terrein van korfbalvereniging Juko in Juphaas Nieuwegein worden door Mitros 40 ouderenwoningen ontwikkeld. In een intensief participatietraject is met omwonenden en betrokken partijen een stedenbouwkundige verkaveling opgesteld met afgestemde inpassing van de nieuwbouw en de sterke combinatie met het Hesse-park.

  Ontwikkeling als onderdeel van het park Het Juko-terrein vormt van oudsher samen met het noordelijk gelegen Hesse-park een groene ruimte in Jutphaas. Uit het participatietraject volgde een sterke wens voor het door laten van deze groene ruimte. Daarop is voor de woningbouwopgave gekozen voor een vormgeving als blokken in het park.

  Preciese aansluitingen Rond het Hesse-park liggen verschillende woningtypologiën en -hoogtes. Door de nieuwbouw in twee volumes te verdelen wordt de schaal van de ontwikkeling afgestemd met de omgeving. Middels een terrassende volumeopbouw sluiten de bouwblokken goed aan op de bestaande bebouwing. De ruimte tussen de bouwblokken wordt als parkzone vormgegeven, waarin tevens het parkeerprogramma als groene pockets is opgenomen. Door de volumes iets gedraaid te positioneren wordt de doorgang naar de Hildo Kropstraat geopend en kijken beide volumes als toeschouwers naar het centrale speelveld.

  ** Binnenkort meer beelden **

  Type : 40 ouderenwoningen
  Lokatie : Nieuwegein
  Opdrachtgever : Mitros
  Status : Structuurontwerp
  Periode : 2017 - ongoing
  Team : WE architecten ism René Kuiken Urbanism