VISIE | Ontwerpen met een sterk idee en een uitgesproken karakter


Wij denken dat goede architectuur inspireert, herinneringen opwekt of juist vergezichten biedt. Architectuur is meer dan een oplossing, het heeft karakter dat reageert op een cultuur, een samenleving en een context.

Aan de basis van ieder ontwerp ligt een helder en sterk idee. Centraal daarin staat de vraag en behoefte van onze opdrachtgever, maar we kijken daarbij ook verder. Middels ontwerpend onderzoek, waarin we een opgave vanuit verschillende invalshoeken bekijken, komen we vaak tot een idee buiten de gebaande paden. Zo hebben we bijvoorbeeld in WAMRTEHUB met één gebaar (het gevouwen dak) een traditioneel gesloten en omheinde functie getransformeerd tot een publieke plek. In CPO AMSTELLOFT willen we het flexibele appartement realiseren, daarvoor maken we ruimtelijke dubbelhoge appartementen die bewoners later zelf nog eenvoudig kunnen aanpassen aan hun wijzigende woonwensen.

WE architecten heeft een passie voor ontwerpen met een sterk karakter. Zo'n karakter kan extrovert, monumentaal, industrieel of juist introvert, aaibaar, verleidelijk zijn. Het karakter komt voort uit het idee; welk verhaal wil dit ontwerp vertellen. Sterke karakters maken gebouwen en hun omgeving interessant omdat ze inspireren, je kan er van houden of het kan juist discussie oproepen.
AANPAK | Sterke samenwerkers met passie voor een toegesneden uitwerking


Voor ons is een ontwerp meer dan een goed werkende plattegrond en een mooie gevel. WE architecten werkt met professionaliteit en creativiteit aan ontwerpen met een sterke identiteit.

Het idee en karakter sterk tastbaar maken, vraagt om een gedegen uitwerking: passende materialisering, afgestemd licht, kleur, detaillering, etc. Wij geloven in het testen en inzichtelijk maken van onze ontwerpen vóór realisatie met prototyping in maquette, 3d-modelling en bemonstering. Samen met onze opdrachtgevers en gebruikers kunnen we hiermee vooraf een goede indruk krijgen van de werking van het ontwerp en de materiaalkeuze.

Wij hechten veel waarde aan een goede en intensieve samenwerking, een heldere communicatie staat daarbij voorop. Met plezier en creativiteit werken we naar een helder ontwerp dat door iedereen wordt begrepen en omarmd, van opdrachtgever tot gebruikers en aannemer. Onze professionele benadering komt terug in de ondersteuning om tot een gedegen uitwerking en een sterk georganiseerd ontwerpproces te komen. Daarbij hebben wij de benodigde kennis en inventiviteit om de bouwkosten te helpen beheersen en punctualiteit om de beoogde planning te realiseren. De bouwkundige uitwerking (tot en met Uitvoeringsgereed ontwerp) doen wij met CAD en BIM (Revit). Dit geeft een optimale integratie met de overige adviseurs en kostencalculator.
BUREAU | WE architecten is een gepassioneerd ontwerpbureau voor hedendaagse architectuur


Onze projecten laten een breed werkgebied van verschillende typologiën en schaalniveaus zien: van utiliteit- tot woningbouw, van stedenbouw tot interieurs.

Met veel plezier werken we aan onze projecten in zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Naast onze ontwerpprojecten is WE architecten ook actief in onderwijs, onderzoek en ontwikkelen van eigen initiatieven zoals het project CPO AMSTELLOFT en de transformatie-studie ZO KAN IK BLIJVEN!. We horen vaker dat men naast onze scherpe plannen, onze mentiliteit erg waardeert: van begin tot eind betrokken om de ambities waar te maken en altijd toegankelijk met oog voor de belangen van onze opdrachtgevers.

Het architectenbureau is in 2009 opgericht door Wouter van Alebeek (1977) en Erik de Vries (1975). Ons team is varierend en samengesteld uit medewerkers, freelancers en stagiairs: Wouter van Alebeek, Erik de Vries, Jelmer van der Ploeg, Anne-Roos Demilt, Ioanna Tzavelli, Niels Vernooij, Mehmet Hizal.

DUURZAAM | WE architecten werkt aan duurzame ontwerpen


Wij zien het als onze taak om tot een ontwerp te komen dat bijdraagt aan een duurzame samenleving. Duurzaamheid is daarbij meer dan een lage EPC of BENG. Duurzame gebouwen doen geen afbreuk aan onze planeet, maar zijn daarmee in evenwicht.

Duurzaamheid is een breed begrip en krijgt betekenis als je inhoud geeft aan een onderdeel daarvan: energie, materialen, gebruik. Een duurzame benadering van materiaalgebruik bijvoorbeeld komt terug in ons streven naar circulair bouwen, waar we onderzoek naar gedaan hebben in onze projecten in Buiksloterham. Het beperken van de warmtevraag en onderzoek naar mogelijkheden voor duurzame energieopwekking staat centraal bij het energievraagstuk en Bijna-Energie-Neutrale-Gebouwen (BENG). Maar wij kijken verder, zoals in het onderzoek naar reststromen; het gebruik van warmte uit de Rotterdamse havens in de Warmtehub Rotterdam. Binnenstedelijke ontwikkelingen spelen bovendien een belangrijke rol bij het rainproof maken van onze woonomgeving en het dempen van het Urban Heat Island effect.

Bovenal ontwerpen wij vanuit het gebruik en vinden daarom dat een gezond binnenklimaat, waarin bewoners gewoon zelf een raam open kunnen zetten, voorop staat. Een goede duurzame ingreep kan juist gebruikskwaliteit bieden, zoals bijvoorbeeld bij een overstek dat dient als zonwering maar ook een verrijking van je woning vormt. Passende duurzame ingrepen komen voort uit het karakter van een gebouw.