-
 • Zuidas Vivaldi
 • Studie A10-zone Amsterdam
 • ZUIDAS VIVALDI
 • VIER JAARGETIJDEN
  De Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling Amsterdam heeft ons gevraagd voor een architectonische toets van de mogelijke nieuwe bouwenveloppen op lokatie Vivaldi Zuidas Amsterdam. In een uitvoerige SWOT-analyse van de lokatie tonen wij aan dat de potentie van de lokatie ligt in de onbenutte mogelijke verbindingen met de stad, het RAI-gebied, de A10-zone en de aangrenzende groengebieden.

  In ons voorstel wordt het ontsluitings-model (doodlopende straten) vervangen door een model met een langzaam-verkeer-verbinding in de groenstrook langs de A10 zone. Hiermee wordt Vivaldi echt verbonden met de RAI en het station. Tevens wordt een relatie gelegd tussen het Amstelpark en Beatrixpark.

  Door de nieuwe verbinding kan nu het gehele gebied zich als reeks top-lokaties ontwikkelen, waar voorheen maar één kavel als top-lokatie aangewezen kon worden en de overige kavels verscholen lagen.

  Op de knooppunten van de nieuwe route en de straten komen entreepleinen voor de aangrenzende gebouwen. Daartussen ontstaat ruimte voor vier tuinen (de vier jaargetijden) met de watertuin aan de RAI.

  Type : Stedenbouw
  Lokatie : A10-zone Vivaldi, Amsterdam
  Opdrachtgever : Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling Amsterdam
  Status : Studie
  Periode : 2011
  Team : Wouter van Alebeek, Erik de Vries
 • SWAT analyse van Vivaldo locatie A10-zone
 • Het ontsluitings-model met doodlopende straten wordt vervangen door een langzaam-verkeer-verbinding in de groenstrook langs de A10 zone
 • Levendige entreepleinen langs de A10 zone
 • Vier landschappen langs de nieuwe route