-
 • DE DRIFTEN CRISISAANPAK
 • Gerichte Aanpak Maximaal Effect, Bloemkoolwijk De Driften Nieuwegein
 • PDF
 • DE DRIFTEN CRISISAANPAK
 • GERICHTE AANPAK, MAXIMAAL EFFECT
  De aanpak en revitalisatie van de bloemkoolwijken (woonerfwijken uit de jaren '70 en '80) hapert, mede door de huidige marktsituatie. Wij zijn van mening dat een belangrijk deel van de aanpak niet in kostbare grootschalige oplossingen moet liggen, maar in slimme, kleine interventies die een grote impact hebben.

  Voorbeelden hiervan zijn het aanbieden van simpele tuinafscheidingen die de onduidelijke overgangen openbaar-prive tegengaan, een heldere reorganisatie van het groen in de wijk, of een beter beheer daarvan. Dat kan opgepakt worden via eigen beheer door bewoners. Bij de aanpak van de openbare ruimte kan direct het vaak rommelig parkeren worden aangepakt. Veel effect valt bijvoorbeeld ook te bereiken met ander kleurgebruik in de wijk. Iets verder alweer gaan de technische en verduurzamings-ingrepen in de woningen. De fysieke maatregelen kunnen niet zonder een sociale aanpak, maar vormen wel een stimulans voor de zittende bevolking om gezamenlijk overlast te bestrijden, verrommeling tegen te gaan en samen de buurt op te knappen.

  Doel van de opgave is om de gebruikskwaliteit van het voetgangersgebied Landauerdrift/Karosdrift te vergroten, de eentonigheid te doorbreken en daarmee een expressie van de buurtidentiteit te geven. Van het project kan een voorbeeldfunctie uit gaan voor de rest van De Driften, waarbij de bewoners worden betrokken, gestimuleerd en geïnspireerd. Op de DOE-dag gaven de bewoners zo zelf de aftrap van de start van de uitvoering

  Type : Revitalisatie
  Lokatie : Bloemkoolwijk De Driften, Nieuwegein
  Opdrachtgever : Gemeente Nieuwegein en Woningbouwvereniging Mitros
  Status : Opgeleverd
  Periode : 2013 - 2014
  Team : WE architecten (Wouter van Alebeek, Erik de Vries) i.s.m. René Kuiken Urbanism
 • Met de buurtmobiel op bezoek in een hof, in gesprek met de omwonenden
 • Bespreken van de plannen op de INFO-dag op het speelpleintje in de buurt
 • Bewoners aan de slag op de DOE-dag
 • Muurschildering gemaakt op de DOE-dag