-
 • PLUSPARK SPIJKENISSE
 • Revitalisatie bloemkoolwijk, Spijkenisse Zuidwest
 • PLUSPARK SPIJKENISSE
 • PLUSPARK SPIJKENISSE
  In het kader van het onderzoeksproject 'Oog voor de Buurt' van het atelier Rijksbouwmeester werken LOLA landscape architects, René Kuiken Urbanism en WE architecten samen aan een ontwerpend onderzoek naar mogelijke ingrepen in de wijk Spijkenisse Zuidwest met als doel verbetering van de fysieke omgeving én het imago van de wijk.

  In dit onderzoek hebben wij ons gericht op de kansen en potenties van de wijk, en hoe deze verder ontplooid zouden kunnen worden. In ons buurtonderzoek kwamen drie 'hotspots' van kansrijke plekken in de wijk naar voren: Park Braband, het ommeland en De Akkers.

  Het PLUSPARK in 't kort:
  1) als entiteit: de groene zones tussen de kansrijke gebieden als samenhangende ontwerpopgave te benaderen, met als start het vrijmaken van de twee zichtlijnen over het Pluspark.
  2) als verbinding: het wandelpad in de hoogspanningsmasten-zone zorgt voor een recreative verbinding in de wijk, de oeververbinding en trekpontjes bij Park Braband verbinden de wijk met het ommeland.
  3) als activator: met een pilotproject wordt onderzocht hoe het gebruik en de beleving van deze ruimte kan worden versterkt.

  Type : Ontwerpend onderzoek bloemkoolwijken
  Lokatie : Spijkenisse Zuidwest
  Opdrachtgever : Atelier Rijksbouwmeester
  Status : Studie afgerond, uitvoering in voorbereiding
  Periode : 2014 - ...
  Team : WE architecten i.s.m. LOLA landscape architects en René Kuiken Urbanism
 • Kansenkaart opstellen met de bewoners en andere betrokkenen
 • Clusters van kansen
 • PLUSPARK maakt de verbinding van deze kansen voor een verbeterde beleving en versterkt wijkimago
 • PLUSPARK is opgebouwd in drie stappen
 • PLUSPARK als entiteit: zichtlijnen
 • PLUSPARK verbindt: wandelpad in de wijk
 • PLUSPARK verbindt: wijk en ommeland
 • PLUSPARK activeert: ontwikkeling van wijkactiviteiten
 • PLUSPARK activeert: pilotproject bestaande situatie
 • PLUSPARK activeert: pilotproject voorstel 1
 • PLUSPARK activeert: pilotproject voorstel 2
 • PLUSPARK activeert: pilotproject voorstel 3
 • PLUSPARK ontvangen door wethouders