• DE DRIFTEN CRISISAANPAK
  • Drie dagen de wijk in met het mobiele buurtlab
  • SWOT analyse op basis van gesprekken met bewoners
  • SWOT analyse op basis van gesprekken met bewoners
  • Plekkenplan: verscheidenheid binnen de wijk met plek-specifieke aanpak van verschillende erven
  • Huidige grijze uitstraling staat bekend als betonbuurt: veel betonsteen en weinig groen
  • Parkeren verplaatsen naar de weg, een verblijfplek kan eenvoudig ingericht worden
  • Concept woningaanpak voor duurzame renovatie 270 woningen
  • De bergingen aan de voorzijde spelen een belangrijke rol in de gesloten grijze uitstraling van de wijk
  • De woninggevels verkleuren binnen een subtiel kleurpallet. De kopgevel verbindt alle woningelementen met een plint van schanskorven

Bloemkoolwijk De Driften: Een labyrint van rijtuignamen, hoven en erven; meanderende straten en verspringende rooilijnen; Iedere hoek een nieuw aangezicht met het centrum in het vizier; een bijzondere schakering van woontypes en kavels; grote eengezinswoningen met tuin. Het is een protest tegen de anonieme monotone hoogbouw; een viering van de kleinschaligheid en herbergzaamheid.

In de gewonnen prijsvraag 'Een nieuw elan voor buurten uit de jaren '70 en '80, groot onderhoud als culturele opgave' hebben we onze inzending op basis van placemaking uitgewerkt. Het oordeel van de vakjury over het plan: 'De vakjury spreekt haar waardering uit voor de typologische benadering in dit voorstel. Het opgestelde plekkenplan getuigt van een precieze en gedegen aanpak. Daarnaast is er input van bewoners gevraagd door met een caravan, ingericht als mobiel onderzoekslab, door de wijk te trekken. Op deze manier is een aantal plekken beter in beeld gebracht wat heeft bijgedragen aan het creëren van draagvlak onder de bewoners.'

In de woningaanpak worden 270 woningen duurzaam gerenoveerd. Onder de woningaanpak van Mitros is ook speciale aandacht voor de overgangen openbaar/ privé die van grote invloed zijn op de ervaring van de wijk. Daarnaast werken wij ook aan stedenbouwkundige voorstellen voor de ingrepen in de openbare ruimte. De aanpak van de openbare ruimte is gericht op het creëren van betekenis en herkenbaarheid.

Type : Revitalisatie woonerfwijk / Woningaanpak grootonderhoud
Lokatie : Bloemkoolwijk De Driften Nieuwegein
Opdrachtgever : Gemeente Nieuwegein en Woningbouwvereniging Mitros
Status : Prijsvraagontwerp (1e prijs), opgeleverd (woningaanpak)
Periode : 2011 - 2016
Team : WE architecten (Wouter van Alebeek, Erik de Vries) i.s.m. René Kuiken Urbanism en Urbanophile