-
 • DE DRIFTEN CRISISAANPAK
 • Prijsvraagontwerp, Bloemkoolwijk De Driften Nieuwegein
 • DE DRIFTEN CRISISAANPAK
 • OP MIJN PLEK
  Bloemkoolwijk De Driften: Een labyrint van rijtuignamen, hoven en erven; meanderende straten en verspringende rooilijnen; Iedere hoek een nieuw aangezicht met het centrum in het vizier; een bijzondere schakering van woontypes en kavels; grote eengezinswoningen met tuin. Het is een protest tegen de anonieme monotone hoogbouw; een viering van de kleinschaligheid en herbergzaamheid.

  In de gewonnen prijsvraag 'Een nieuw elan voor buurten uit de jaren '70 en '80, groot onderhoud als culturele opgave' hebben we onze inzending op basis van placemaking uitgewerkt. Het oordeel van de vakjury over het plan: 'De vakjury spreekt haar waardering uit voor de typologische benadering in dit voorstel. Het opgestelde plekkenplan getuigt van een precieze en gedegen aanpak. Daarnaast is er input van bewoners gevraagd door met een caravan, ingericht als mobiel onderzoekslab, door de wijk te trekken. Op deze manier is een aantal plekken beter in beeld gebracht wat heeft bijgedragen aan het creëren van draagvlak onder de bewoners.'

  In de woningaanpak worden 270 woningen duurzaam gerenoveerd. Onder de woningaanpak van Mitros is ook speciale aandacht voor de overgangen openbaar/ privé die van grote invloed zijn op de ervaring van de wijk. Daarnaast werken wij ook aan stedenbouwkundige voorstellen voor de ingrepen in de openbare ruimte. De aanpak van de openbare ruimte is gericht op het creëren van betekenis en herkenbaarheid.

  Eind 2012 heeft Mitros moeten besluiten het project 'on hold' te zetten. Daarna is het project DE DRIFTEN CRISISAANPAK (Gerichte Aanpak, Maximaal Effect) gestart om de leefbaarheid en uitstraling van de buurt een impuls te geven. In 2015 zijn we gestart met de woningaanpak in het project DE DRIFTEN wat medio 2016 in uitvoering gaat.

  Type : Revitalisatie woonerfwijk / Woningaanpak grootonderhoud
  Lokatie : Bloemkoolwijk De Driften Nieuwegein
  Opdrachtgever : Gemeente Nieuwegein en Woningbouwvereniging Mitros
  Status : Prijsvraagontwerp, 1e prijs
  Periode : 2011 - 2012
  Team : WE architecten (Wouter van Alebeek, Erik de Vries) i.s.m. René Kuiken Urbanism en Urbanophile
 • Drie dagen de wijk in met het mobiele buurtlab
 • SWOT analyse op basis van gesprekken met bewoners
 • SWOT analyse op basis van gesprekken met bewoners
 • Plekkenplan: verscheidenheid binnen de wijk met plek-specifieke aanpak van verschillende erven
 • Huidige grijze uitstraling staat bekend als betonbuurt: veel betonsteen en weinig groen
 • Parkeren verplaatsen naar de weg, een verblijfplek kan eenvoudig ingericht worden
 • Concept woningaanpak voor duurzame renovatie 270 woningen
 • De bergingen aan de voorzijde spelen een belangrijke rol in de gesloten grijze uitstraling van de wijk
 • De woninggevels verkleuren binnen een subtiel kleurpallet. De kopgevel verbindt alle woningelementen met een plint van schanskorven