• DOK15 BUIKSLOTERHAM
  • Locatie aan het Tolhuiskanaal
  • Baken aan het IJ
  • Terras voor horeca, aftrappend naar het water
  • Penthouse woningen met ruimtelijke kapconstructie
  • Binnenhof met circulaire tuin

DOK15 is het zusje van het ook door ons ontworpen DOK7. Zij is een robuust en tegelijkertijd elegant woongebouw. De positie op de hoek van het plan Cityplots in Buiksloterham, als eerste zichtbaar vanaf de brug, vraagt om een baken.

Pakhuis Een gemetselde grid-gevel verbindt de 35 woningen tot een pakhuis-achtig gebouw, wat goed past in het industriele gebied. Binnen het grid is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen een robuuste vierlaagse plint met daarboven een elegante volume met transparante 'loft-woningen'.

Situatie Het onderscheid sluit aan bij de omgeving waarbij de plinthoogte dezelfde is als de belendende gebouwen en de 'opbouw' een baken is dat als hoekpunt van de wijk is te herkennen. In de plint zal een restaurant met een flink terras aan het water zich nestelen.

Type : woningbouw
Locatie : Buiksloterdam Amsterdam
Opdrachtgever : Trebbe
Status : Opgeleverd 2020
Periode : 2015 - 2020
Team : Wouter van Alebeek, Erik de Vries, Gijs Braakman