• JOHAN WAGENAARKADE
  • Locatie aan het Amsterdam Rijnkanaal

Op een prachtige locatie, langs het Amsterdam-Rijnkanaal realiseert Woonin 54 sociale huurwoningen. Vroeger stonden hier 20 verouderde woningen. Binnenkort staan hier drie kleinschalige appartementengebouwen, gelegen aan een park. Hiermee sluit het ontwerp naadloos aan op de omgeving en voldoet het plan volledig aan de belangrijkste gemeentelijke ambities van verdichten, vergroenen en verduurzamen.

Het project Johan Wagenaarkade ligt in de buurt Halve Maan Zuid, geroemd om de wederopbouwarchitectuur uit de jaren '50. De inpassing van de nieuwbouw in het bestaande stedenbouwkundige ensemble luistert dan ook zeer nauw. De volumes zijn getrapt van drie naar vier of vijf bouwlagen en hebben een schuine kap. Naast een hoofdentree aan het binnengebied krijgen alle gebouwen een 'secundaire' entree aan de waterkant. De binnentuin met kindercentrum vormt een subtiele en rijk opgezette binnenwereld waar bewoners en omwonende elkaar informeel kunnen ontmoeten. Bestaande kwaliteiten van de binnentuin, de vele toegangen en consistent doorgevoerde metselwerk materialisering, maken de binnentuin een bijzondere ruimte die een belangrijke rol speelt in de nieuwe configuratie.

De Johan Wagenaarkade is een goed voorbeeld waarbij stedelijke verdichting samengaat met vergroening in de stad. Waar voorheen de verouderde sociale huurwoningen aan een grote plak asfalt lagen, zorgen we met de realisatie van dit project voor meer en betere woningen in een parkzone grenzend aan het Amsterdam Rijnkanaal. In samenwerking met Woonin, Rene Kuiken Urbanism en de gemeente Utrecht is een intensief participatietraject doorlopen in de buurt met meerdere klankbordgroepen en informatieavonden. De opbrengst van de gesprekken met de buurt is dat nu alle volumes getrapt aansluiten op de omgeving én dat het middengebouw van zes naar vijf bouwlagen is teruggebracht.

De woningen zijn met een bodemwarmtepomp en zonnepanelen nagenoeg energieneutraal. De woningen worden voorzien van zonwering en op het platte gedeelte van de daken komt mossedum, wat hittestress helpt voorkomen. De kenmerkende ronde ramen uit de oude woningen krijgen een nieuwe plek in de portieken van de nieuwe gebouwen, net als een serie lampen gemaakt van Utrechts hout. De oude bakstenen zijn deels hergebruikt in een nieuwe erfafscheiding voor de achterburen.

Door de bouw van Leidsche Rijn ligt het Amsterdam-Rijnkanaal midden in Utrecht en tegelijk staat het in verbinding met de buitengebieden en de natuur ten noorden en zuiden van de stad. Dit biedt de unieke kans om van de oevers van het Amsterdam-Rijnkanaal stapsgewijs een aantrekkelijke recreatieve, ecologische en groene parkzone te maken. De locatie aan de Johan Wagenaarkade kan bijdragen aan deze ontwikkeling van het groene oevers van het kanaal.

Type : Verdichtingsopgave 54 woningen
Lokatie : Utrecht
Opdrachtgever : Woonin (voorheen Mitros)
Aannemer : ERA
Status : Oplevering eind 2024
Periode : 2017-2024
Team : WE architecten (Wouter van Alebeek, Erik de Vries, Jelmer van der Ploeg, Niels Vernooij) i.s.m. René Kuiken Urbanism