• JUKO PARKBLOKKEN

Het terrein van de voormalige Jutphaas Korfbal (Juko) vereniging lag voorheen in de open polders aan de rand van het dorp Jutphaas. De sterke groei van Nieuwegein vanaf de jaren '70 heeft dit gebied volledig omsloten en maakt dat het noordelijk gelegen Hesseveld samen met het Juko-terrein een grote aaneengesloten open ruimte tussen de bebouwing vormen. De ontwikkeling van het Juko-terrein biedt de kans om de historische verbinding met het Hesseveld te herstellen en de kwaliteiten van het park te verstevigen voor de buurt.

Met een parksetting voor de nieuwe bebouwing willen we de groene kwaliteiten van het Hessepark door laten lopen tot aan de Hildo Kropstraat. De woningtypologie en opbouw van de bouwvolumes zijn afgestemd op de parksetting. Zo zijn de woningen over twee gebouwen verdeeld om het park optimaal door te kunnen laten lopen. Ook is er gekozen voor alzijdige gebouwen met vier 'woongevels', zodat er geen achterkanten in het park ontstaan. Door de bouwvolumes in hoogte te laten aflopen wordt aangesloten op de lagere bebouwing rond het park. De parkblokken hebben de namen De Kunstenaar en De Professor gekregen, vernoemd naar de aangrenzende straten.

De architectuur wordt gekenmerkt door een ingetogen uitwerking die de expressieve getrapte volumes tot een rustige eenheid brengt. Een helder metselwerk gevelgrid bindt de verschillende ruimtes achter de gevel samen, van woonkamers tot slaapkamers en van buitenruimtes tot corridors. Er ontstaat een levendige gevel door de woonkamers aan de buitenzijde te leggen en de privé buitenruimtes voor de slaapkamers te positioneren. De materialisering wordt uitgewerkt in verschillende aardetinten om de harmonie met het park verder te versterken. Het gevelgrid wordt uitgewerkt in metselwerk met een subtiele verbijzondering in het metselwerkverband. In de kopgevels klimt de natuur ook letterlijk in het gebouw met planten vanuit het park en nestkasten in het metselwerk.

Type : 40 seniorenwoningen en landschapsontwerp
Lokatie : Nieuwegein
Opdrachtgever : Woonin
Status : Opgeleverd
Periode : 2017 - 2023
Team : WE architecten (Wouter van Alebeek, Erik de Vries, Tugrul Avuclu) ism René Kuiken Urbanism