• DE JUFFER
  • Toelichting

Respect voor context en historie, een maximale beleving van het landschap en exclusief wonen vormen de drie conceptpijlers voor het plan. Met De Juffer wordt de functie wonen toegevoegd, passend binnen het landschap. Het uitgangspunt van De Juffer: groene kwaliteit toevoegen, waarin de plas het landschappelijk raamwerk vormt voor het woongebouw

Natuurinclusief landschappelijk concept

De Juffer is gebaseerd op een natuurinclusief, landschappelijk concept, waarbij planten, bomen en struiken uit de directe omgeving een belangrijke plaats innemen ten opzichte van het woongebouw. Mensen, planten en dieren worden op harmonieuze wijze bij elkaar gebracht. Hiervoor krijgt De Juffer een sterk groen karakter, als onderdeel van een parkachtige omgeving.

De Juffer vormt zich organisch naar de (aan te planten) bomen. "Het wordt een alzijdig gebouw, dat zich op natuurlijke wijze voegt op de locatie. De geknikte gevels en de organisch gevormde houten terrassen omarmen als het ware de directe omgeving , waardoor het natuurlijke landschap zowel vanuit de woning als vanaf de buitenruimte maximaal wordt beleefd.

Natuurinclusief en klimaatadaptief

De natuur en natuurinclusief bouwen zijn onlosmakelijk verbonden in het ontwerp, door verschillende 'biophilic design'- principes toe te passen. Zo maakt het gebouw plaats voor bomen door de organische vorm van de balkons die de bomen omarmen. De aangehangen balkons zijn de tweede laag tussen buiten en binnen. Hier kan het groen in bakken wortelen en wordt het regenwater verzameld en vastgehouden in een buffer op de begane grond.

Programma : Woningbouw
Lokatie : Pijnacker
Opdrachtgever : VORM ontwikkeling
Status : Tender 1e prijs
Periode : 2021 - ....
Team : Erik de Vries, Wouter van Alebeek, Jelmer van der Ploeg
Samenwerking : ZUS [Zones Urbaines Sensibles]