• WIJCK

De gebiedsontwikkeling WijCK in Pijnacker-Nootdorp bestaat uit circa 330 woningen een mobiliteitshub en een openbaar stationsgebied. WijCK ligt dan ook pal naast het metro station, waardoor men in 25 minuten in Rotterdam of Den Haag Centraal is. WijCK is voor de metropolitane dorpeling. Het is stads en tegelijkertijd dorps. Stads in de manier waarop de stoere metselwerk woonblokken zich manifesteren, door de aanwezige voorzieningen, de mobilitybub en de directe bereikbaarheid middels de metro. Dorpse kernwaarden, zoals gemeenschappelijkheid, veel groen en een menselijke schaal zijn vertaald in de vele collectieve voorzieningen zoals dakkassen, werkateliers en de collectieve hoven. De stoere blokken zijn ingebed in het groen dat geïnspireerd is op de Groenzoom, een natuurgebied aan de randen van Pijnacker. Zo is er een wilgenhof, glans havertuin en Broekbos-hof en is het stationsplein een voorloper van de Groenzoom.

WijCK krijgt een eigen identiteit die ook goed aansluit op zijn omgeving. De blokken krijgen genuanceerde aardse kleuren, worden rijk gedetailleerd en bij hoogte accenten krijgen de blokken een geknikte setback. Deze geknikte gevels in combinatie met de dakkassen en de kooi rondom het verhoogde multicourt refereren naar de kassen die in het landschap rondom Pijnacker te vinden zijn.

In de Smarthub kunnen circa 320 parkeerplaatsen en 500 fietsen gestald worden. Omdat de hub zo centraal in het plan ligt, zijn er een aantal actieve functies aan de randen gesitueerd, zoal een pakketservice, commerciële ruimtes en sportattributen zoals een boulderwand én het verhoogde multicourt. Dit wordt de plek waar de WijCKers, Pijnackernaren en forensen samen kunnen sporten maar ook bijvoorbeeld een filmavond kunnen houden. In WijCK kan je dus genieten van zowel de urbane als de dorpse kwaliteiten.

Na een gewonnen tender werken we op dit moment de gebiedsontwikkeling WijCK verder uit. De woningen zijn (deels) reeds in verkoop, zie WoneninWijCK.nl

Type : Gebiedsontwikkeling
Lokatie : Centrum Lijn Noord Pijnacker
Opdrachtgever woningen en openbare ruimte : Dura Vermeer Bouw West en Dura Vermeer Vastgoed
Opdrachtgever smarthub : Dura Vermeer Vastgoed
Status : Planuitwerking
Periode : 2022 - ...
Team : Erik de Vries, Wouter van Alebeek, Jelmer van der Ploeg, Anneroos Demilt
Samenwerking : ZUS, Meesvisser en Studio Komma
Duurzaamheid : Merosch, Eneco, Nieman
Mobiliteit : Kwirkey, Continental Car Parks
Streetart : Frankey
Tender : Tenderboost
3D impressies : Proloog